Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Turizm Akademisyenleri, 26 Mayıs 2015 tarihinde bir araya gelerek, dernek tüzüğünü hazırlayıp, T.C. İçişleri Bakanlığına resmi başvuru yapmıştır. Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) resmi kuruluşu onaylandı, 65 vilayetimizde İl Temsilciliklerimiz açıldı.  

Amacımız, Turizm Akademisyenleri Derneği’nin Türkiye’de; ulusal bir mesleki turizm kuruluşu haline gelmesi ve turizm akademisyenlerinin bir çatı kurumu olmasıdır. Bu amaca uygun katılımcı bir anlayışla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmesine yönelik, kurumsal tüm paydaşlarla birlikte çok yönlü çalışmalar yapıldı.

TUADER, Türkiye turizminin Dünya’da hak ettiği yere gelmesi ve turizm kentlerimizin gelişmesine, kalkınmasına stratejik katkılar, destekler verecek; çeşitli etkinlikler ve organizasyonların projelerini ilgili paydaşlarla birlikte hazırlamış ve uygulamıştır. Turizm, eğitim, kültür, sanat, sağlık vb. alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yeni vizyon projeler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz TUADER, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK), yükseköğretim turizm programlarının akreditasyonu konusunda YÖK tarafından yetkilendirilmiştir.

Saygılarımızla


Misyonumuz

Proaktif mesleki gelişim ve işbirlikleri yoluyla turizm eğitimi ve araştırmalarında niteliksel iyileşmeye katkıda bulunmak, bilginin üretimini desteklemek ve tüm paydaşlar arasında yayılmasını kolaylaştırmaktır.

Vizyonumuz

Turizm akademisyenlerinin bir ağ oluşturarak, turizm eğitimi ve araştırmalarında niteliksel gelişimi önceleyen ve bilgi birikimlerinin hayata geçirilmesine çalışan öncü bir meslek örgütü olmaktır.


TURAK hakkında daha fazla bilgi edinmek için;

TURAK (TURİZM EĞİTİM DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU)

YÜKSEKÖĞRETİM TURİZM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU YÖNETMELİĞİ

Turizm Akademisyeni Kimdir?

  • This is the 1st item
  • This is the 2nd item
16 Kasım 2015 tarihinde Çanakkale’de düzenlenen 16. Ulusal Turizm Kongresinde, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Turizm Akademisyeni tanımlaması yapılmıştır. Kurul üyeleri tarafından ifade edilen ve yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların büyük çoğunluğunca (%78) kabul edilen haliyle, Turizm Akademisyeni;
“Turizm alanında akademik unvana sahip olan ve/veya bu alanda alanyazına önemli katkılar sağlayan bilimsel çalışmaları bulunan kişilerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.
gdpr-image
TUADER hizmetlerini kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Biz ve iş ortaklarımız çalışmalarımızda istatistikler, kişiselleştirme ve reklamlar dahil olmak üzere çeşitli çerezler kullanırız.